Ιδιοκτήτρια εταιρεία:

«SANSECENVI – SPORTS UNITED E.E. – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ»

Έδρα: Δήμος Αλίμου Αττικής, Σκοπέλου 6, Τ.Κ. 17456
ΑΦΜ: 801351997, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154938308000
Τηλ: 210 98 20 440
e-mail: info@enwsi.gr

Δικαιούχος του ονόματος τομέα (enwsi.gr):

«SANSECENVI – SPORTS UNITED E.E. – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ»

Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής:

Ελευθερία Μήτση

Διευθυντής Σύνταξης:

Σταύρος Καζαντζόγλου

 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).