Η θέση της «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ» για τον θάνατο του εργάτη στο εργοτάξιο της «Αγιάς Σοφιάς»

Οι έλεγχοι και η κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα