Τελευταία Νέα

Παράδοση σε 14 μήνες!

Η Υπογειοποίηση είναι ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η «Αγιά Σοφιά». Όπως αναφέρεται λοιπόν ρητά και κατηγορηματικά στη Διακήρυξη του έργου, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 14 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης! Μάλιστα δεν προβλέπεται καμία παράταση του έργου!

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι κάθε εταιρεία από αυτές που κατέθεσαν προσφορά μπορούσαν να κάνουν μόλις μία, ενώ ήταν υποχρεωμένες να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 285.483,87 ευρώ! Σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν προβλέπεται κανένα πριμ στην παρούσα σύμβαση και καμία χορήγηση προκαταβολής!

Το αρχικό κοστολόγιο των εργασιών

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                                                             629.999,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                              8.310.397,45

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ                                                                   167.178,00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                                                                     162.881,00

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                                   105.571,30

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ           511.636,05

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ                          439.668,10

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%                                              1.858.919,56

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%                                                         1.096.762,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ                                    680.000,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%                                    122.400,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                                188.780,55

Δείτε επίσης

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα ΕΔΩ! (ΦΩΤΟ)

Δείτε τι γράφουν τα σημερινά αθλητικά πρωτοσέλιδα