Η Νέα Χαλκηδόνα γνωμοδότησε θετικά για το νέο λογότυπο του Δήμου

Το έμβλημα που προτείνεται ως το νέο λογότυπο του Δήμου Φιλαδέλφειας/Χαλκηδόνας

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας/Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος πρότεινε ως το νέο λογότυπο του Δήμου το έμβλημα που χρησιμοποιούσε ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας επί Δημαρχίας Νίκου Παπαμικρούλη.

Για το θέμα γνωμοδότησε ήδη θετικά η Δημοτική κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας. Το έμβλημα που προτείνεται είναι ένα αφαιρετικό συμβολικό λογότυπο που απεικoνίζει το Ιωνικό κιονόκρανο, το αριστερό μέρος του δικέφαλου αετού και εφτά αστέρια.

Το κείμενο της γνωμοδότησης αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Σήμερα Πέμπτη 18-09-2020, στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν.Χαλκηδόνα,, συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 20116/14-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Γκρίντζαλη Ηλία, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Δαγλόγλου Κατερίνα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα επτά ( 7) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Γκρίντζαλης Ηλίας Πρόεδρος

Βαρσαμή Ευσταθία

Κριεκούκης Νικόλαος

Αμπατζή Σοφία

Λεωνίδας Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δαρσακλή Χαρίκλεια

Ζώτου Παναγιώτα

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του και είπε τα παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α.Δ.Σ. 169/2003 του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας με την οποία η τότε Δημοτική Αρχή  είχε εγκρίνει ως δηλωτικό σήμα – έμβλημα του Δήμου ένα αφαιρετικό συμβολικό λογότυπο που απεικόνιζε το Ιωνικό κιονόκρανο, το αριστερό μέρος του δικέφαλου αετού και εφτά αστέρια.

Ιωνικό κιονόκρανο : Ο Ιωνικός ρυθμός αρχιτεκτονικής εμφανίστηκε από τις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα, και μάλιστα στα παράλια της μικρασιατικής Ιωνίας, μια περιοχή που συνδέεται άμεσα με την παράδοση και τις ρίζες της πόλης μας. Στο έμβλημα που προτείνουμε είναι εμφανής η σπείρα του κιονόκρανου που συνδυάζει το σχήμα ενός κύκλου και την δυναμική κίνησή του, συμβολίζει τον Χρόνο. Ως μέρος της ομαλής ατελείωτης γραμμής συμβολίζει επίσης την ανάπτυξη, την συνέχεια, τον ρυθμό της αναπνοής και της ίδιας της ζωής.

Δικέφαλος αετός: Ο δικέφαλος αετός ταυτίστηκε πλήρως με τη Ρωμανία (Βυζαντινή Αυτοκρατορία) και το ρωμαίικο πολιτισμό. Κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, η Εκκλησία προσέλαβε το σύμβολο αυτό και σήμερα είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα στον τόπο μας. Ανέκαθεν ο δικέφαλος αετός υπήρξε σύμβολο υπέρτατης δύναμης και κυριαρχίας. Σήμερα η χρήση του συμβολισμού αυτού σημαίνει την  επιμονή στη δύναμη της παράδοσης, την ανάγκη της ιστορικής συνέχειας και το αίτημα για αναγέννηση.

7 αστέρια : Τα 7 αστέρια είναι επίσης ένας συμβολισμός που απαντάται στη χριστιανική παράδοση ως σύμβολο προστασίας. Τα επτά σημεία που αντιπροσωπεύουν την τελειότητα του Θεού και τις επτά ημέρες της δημιουργίας.

Το συγκεκριμένο λογότυπο θεωρούμε πως σχεδιαστικά ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές που απαιτούνται για ένα σήμα κατατεθέν του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ένα έμβλημα που σχετίζεται  με την ιστορία, τη μυθολογία, και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Ένα δηλωτικό σήμα που ταυτίζεται με την κοινή πολιτιστική ταυτότητα και ιστορία των δύο πόλεων.  Διαθέτει τα στοιχεία της καλαισθησίας, του άρτιου σχεδίου και της λιτότητας. Είναι απλό και κατανοητό από όλους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη μορφή σε διάφορες διαστάσεις, με τον συμβολισμό του να παραμένει ευδιάκριτος. Επίσης είναι οικείο σε δημότες μας καθώς χρησιμοποιούταν στο πρόσφατο παρελθόν και εκφράζει τη δυναμική της ιστορικής συνέχειας του Δήμου.

Βάσει όλων των παραπάνω εισηγούμαι στο Κοινοτικό μας Συμβούλιο να εγκρίνει και να γνωμοδοτήσει θετικά ώστε το συγκεκριμένο λογότυπο να αποτελέσει το δηλωτικό σήμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Μετά τα ανωτέρω  ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.

To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, εξέφρασε θετική άποψη για το συγκεκριμένο λογότυπο για να αποτελέσει το δηλωτικό σήμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για το συγκεκριμένο λογότυπο για να αποτελέσει το δηλωτικό σήμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και προτείνει να υιοθετηθεί και από τον Ενιαίο Δήμο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ BLOGS
X