Τέλος στα ψέμματα, Άρη! - Εκδόθηκε η άδεια για την κατεδάφιση των αυθαίρετων του Δήμου (ΦΩΤΟ)

Τα ψέμματα τελείωσαν για τον Άρη και την παρέα του! Σε λίγες μέρες θα μπει ένα τέλος στο συνεχιζόμενο έγκλημα του Δήμου με το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αποκεντρωμένη διοίκηση έβγαλε την άδεια για την κατεδάφιση του Σκουπιδαριού στο Άλσος! Καταλυτική ημερομηνία για την κατεδάφιση η 5η Ιουλίου του 2018. Τα αυθαίρετα του Δήμου θα τα γκρεμίσει η ΑΕΚ, εκτός και αν αλλάξει άποψη ο Άρης τελευταία στιγμή.  Η ΑΕΚ βάζει τέλος στο έγκλημα που γίνεται σε βάρος των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας.

Aναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη διάθεση συνεργείου από τρίτους («ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.» ) , καθόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εν μέρει εντός κοινοχρήστου χώρου – εγκεκριμενης οδού και οι υπόλοιπες εντός του άλσους Ν. Φιλαδελφείας και ορίζουμε ως ημερομηνία εκτέλεσης της κατεδάφισης των αμετάκλητα αυθαίρετων κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται στην από 20-3-1995 έκθεση αυτοψιας και θα υποδειχθούν επί τόπου από την αρμόδια ΥΔΟΜ Δήμου Ν. Ιωνίας, που δεν θα έχουν κατεδαφιστεί μέχρι τότε οικειοθελώς από συνεργείο του Δήμου, την 05-07-2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00’ π.μ. , με προβλεπόμενο χρόνο αποπεράτωσης τρεις (3 ) εργάσιμες ημέρες.

Η κατεδάφιση θα εκτελεστεί με μέσα και προσωπικό που διέθεσε με πρωτοβουλία της η αιτούσα εταιρεία “ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 KAE’’ , ως ακολούθως :

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Επιβλέπων Μηχανικός και Τεχνικός Ασφαλείας : Ιωάννης Μικέλης
  • Διπλ. Πολιτικός μηχανικός, με ΑΜ ΤΕΕ 106457  Δύο (2) εργάτες

Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

  • 1 λαστιχοφόρος εκσκαφέας
  • Δυο (2) φορτηγά

Για τις εν λόγω κατεδαφίσεις θα πρέπει να εφαρμοσθεί η Υπουργική Απόφαση με αρ. 31245/93 ΦΕΚ 451Β’ (σχετ. & η Εγκ.54/95) που αφορά σε κανονισμό – συστάσεις για τις κατεδαφίσεις , με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού – τεχνικού ασφαλείας.

Για τον τρόπο κατεδάφισης και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, για την μεταφορά, διαχείριση και ορθή διάθεση των υλικών κατεδάφισης σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο , υπεύθυνος είναι επίσης ο επιβλέπων μηχανικός – τεχνικός ασφαλείας , ενώ για την φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων επί του αυθαιρέτου δεν δημιουργείται καμιά ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων του ή των οποιονδήποτε προστεθέντων προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 6 του ΠΔ-267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98).

Αρμόδιος υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Νέας Ιωνίας, θα πρέπει να παραστεί την πρώτη ημέρα για την υπόδειξη των προς κατεδάφιση αμετάκλητα αυθαιρέτων κατασκευών, που περιγράφονται στην από 20-3-1995 έκθεση αυτοψίας.

Το Δασαρχείο Αθηνών, θα πρέπει να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο, που θα παρίσταται καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατεδάφισης , προκειμένου να μεριμνήσει για αποφυγή βλάβης του άλσους.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες , στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση , παρακαλούνται για την παρουσία τους και τη συνδρομή τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Σ ε λ ί δ α 6 | 7

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης θα πρέπει να τηρείται πρακτικό πορείας του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό , με υπογραφές των παρισταμένων οργάνων του δημοσίου , ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης θα ολοκληρωθεί το πρακτικό κατεδάφισης , με βεβαίωση της αποπεράτωσης των εργασιών και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί με αίτηση του επιβλέποντα μηχανικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , προκειμένου να κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, υπεύθυνος για την κατεδάφιση, (τη στιγμή που δεν πραγματοποιείται από ανάδοχο εταιρία μέσω εργολαβίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), είναι σε κάθε περίπτωση, ο ορισθείς από την αιτούσα εταιρεία Επιβλέπων Μηχανικός και Τεχνικός Ασφαλείας , ενώ υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα παρευρίσκεται μόνο για να βεβαιώσει την ολοκλήρωση ή μη της κατεδάφισης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (1) Φερόμενος κατασκευαστής , Δήμος Ν. Φιλαδελφειας – Ν. Χαλκιδόνας, Λεωφ. . Δεκελείας 97 , 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια (Μέσω του Α./Τ. Ν. Φιλαδελφείας , το οποίο παρακαλείται για την έγκαιρη αποστολή αποδεικτικών επίδοσης στην υπηρεσία μας) (2) Ιωάννη Μικέλη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Αθηνάς 28, Παλλήνη (3) ΥΔΟΜ Δήμου Ν. Ιωνίας , Ν. Ηρακλείου 139, 14231 Ν. Ιωνία (φαξ. 2102586571) (4) Α/Τ Ν. Φιλαδελφείας , Πίνδου 37, 14342 Ν. Φιλαδέλφεια (φαξ: 2102510098/2131527808) (για την επίδοση της παρούσας Απόφασης στον φερόμενο κατασκευαστή δήμο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την οριζόμενη κατεδάφιση, την συνδρομή κατά την κατεδάφιση & εξασφάλιση συνδρομής εισαγγελικής αρχής ) (5) Α.ΕΚ. & “ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 KAE’’ , Ολύμπου & Πάτμου , 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ (φαξ: 2106855150) (6) Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Κτίριο 16 – Πρώην Σχολή Ευελπίδων – Αθήνα Τ.Κ.101 67 ( φαξ: 2108828627 , παρακαλείται για την συνδρομή της) Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η άδεια για την κατεδάφιση του σκουπιδαριού δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια. Πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ BLOGS
X