Έδωσαν άδεια στο κλειστό της Ζωφριάς για 800 άτομα!

Photo Credits: INTIME

Στοιχηματική εμπειρία… όπως θα ήθελες να είναι! Παίξε Νόμιμα - 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

aek kap basket kosmosΗ ΑΕΚ έχει «ταλαιπωρηθεί» αρκετά από το πρόβλημα με το κλειστό των Άνω Λιοσίων, καθώς δεν είχε άδεια με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έτσι, είχε ουσιαστικά έδρα το κλειστό της Καισαριανής, ενώ στο κλειστό της Ζωφριάς έπαιξε μόλις ένα ματς (με την ΚΑΠ). Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ένωσης έτρεξαν, έκαναν τις απαραίτητες επαφές με τους αρμόδιους και τα κατάφεραν. Ο Κωνσταντίνος Κοτσάτος, ο Αλέξης Αλεξίου, ο Γιώργος Χήνας και οι συνεργάτες του κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ωστόσο, πήρε άδεια το κλειστό της Ζωφριάς μέχρι τον Ιούνιο, αλλά για μόλις 800 άτομα!

Διαβάστε την απόφαση:

“ΘΕΜA:

«Xoρήγηση Προσωρινής άδειας λειτουργίας στο 3ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του Δήμου Φυλής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.

2.Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής¨.

3.To Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) ‘’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’.

4.Το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/τ.Α΄/23-2-2012) ¨Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις¨.

5.Το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003) ‘’Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.’’

6.Τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/1999) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.Την αριθ. οικ. 46596/22-11-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού –Δημόσιας Τάξης ‘’ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθ. 56 Α του Ν. 2725/1999 κλπ.’’ (ΦΕΚ 1793/Β/6-12-2004) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8.Το Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174/τ. Α΄/08-08-2013) ¨Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις¨.

9.Tην υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/13-08-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ.

2003/τ.Β΄/14-08-2013)¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. 1793/Β/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨, όπως ισχύει.

10.Την υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 26437/26-09-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 2415/Β΄/27-09-2013) ¨Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως ισχύει¨.

11.Την υπ΄ αρ. οικ. 36347/30049/04-07-2013 (Α.Δ.Α. ΒΛ49ΟΡ1Κ-894) Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. ¨Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής¨.

12.Την υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 38637/24-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών,

Εσωτερικών, Πολιτισμού – Αθλητισμού –Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 3317/τ. Β΄) ¨Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46596/22-11-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) ¨Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις¨ όπως ισχύει¨.

13.Το υπ΄ αρ. 4/15-01-2014 έγγραφο του Δήμου Φυλής, Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής ¨ΠΑΡΝΗΘΑ¨.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι τις 30-06-2014, στο 3ο Κλειστό Γυμναστήριο

Η άδεια χορηγείται δυνάμει i) του υπ΄ αρ. 415-01-2014 εγγράφου του Δήμου Φυλής, Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής ¨ΠΑΡΝΗΘΑ¨ και ii) της υπ΄ αρ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.

38637/24-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού – Αθλητισμού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 3317/τ. Β΄), για να δοθεί η δυνατότητα στους υπευθύνους της εγκατάστασης να συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Το 3ο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων θα χρησιμοποιείται για προπονήσεις-αγώνες \ Μπάσκετ.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων θεατών είναι 800 (οκτακόσια) άτομα, με ευθύνη του Δήμου για την τήρηση των προβλεπομένων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ”

ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ BLOGS
X